sparceta

Sparceta (Onobrychis viciiflora)
Sparceta (Onobrychis viciiflora) Leguminoase
Sparceta sau o nobrychis viciifolia - poate fi cultivata in zone foarte secetoase, fara irigare, in cultura pura sau in amestec cu Obsiga sau cu pirul crestat ; - previne...
352,25 RON